Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:24:35

16/06/2011 9:04:18 am
Grekisk tragedi. Grekland tvingas nu till regeringsombildning, vilket lägger en politisk kris på den ekonomiska. Att det skulle bli protester mot krispolitiken har det aldrig rått tvivel om. När fackföreningarna utlyste strejk i 24 timmar mot tillväxtreformer och strävan mot sunda statsfinanser blev problemen än mer akuta.

Om detta diskuterade jag denna morgon i TV4 - om krisens orsaker och möjliga lösningar. Vi har sett finanskriser i många länder genom åren, med olika orsaker. I det grekiska fallet har man valt att öka inkomsterna med lånade pengar istället för tillväxtreformer. Den vägen har lett utför ett stup - och de fördelar eurointrädet medförde användes inte heller till reformer.

Eventuella ytterligare lån lär kombineras med krav på reformer, liksom de tidigare. Desto viktigare nu att de genomförs. Sverige visar hur väl det går när tillväxtreformer genomförs och det finns strikta regler för de offentliga finanserna. Lettland visar dessutom vägen för hur Grekland kan göra - de behöll en fast växelkurs och redde ut finanskrisen.

Se inslaget här - >

<-- Home
RSS 2.0