Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:12:24

23/06/2011 11:37:56 am
I Second Opinion: Granska påståendena om ökad barnfattigdom. Vi engageras alla av frågan om barnfattigdom, som Rädda Barnen har uppmärksammat. Medierna har bidragit till en mycket omfattande debatt. Tyvärr sprids bilden av ett jätteproblem som växer, när det är tvärtom. På Second Opinion, som handlar om mediegranskning, kritiserar jag att media okritiskt har spritt bilden av ett ökande problem. Ska inte media granska också påståenden om personer som har det svårt?

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0