Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:06:26

29/06/2011 9:48:01 pm
Väl talat men fel ändå. Per Altenberg på Libereko har i ett intressant inlägg synpunkter på min argumentation för att prioritera fortsatt sänkta skatter för alla. Han nämner Sherlock Holmes och dennes berömda poäng om hunden som inte skällde. Jag har läst samtliga Sherlock Holmes i originaltryck och uppskattar referensen. Den skulle syfta på att jag inte har några forskningskällor som grund för min ståndpunkt. Men den hunden skäller faktiskt.

Förvisso brukar jag i böcker och rapporter ange tydligt vilka källor jag syftar på, och i Dagens Industri nämner jag endast Långtidsutredningen och OECD. Formatet där medger inte omfattande fotnoter. Men de studier som pekar på jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen är entydigt positiva. Där har Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, SNS, med flera, kommit med slutsatser. Altenberg har en lista med "motstudier", men bara någon handlar om just jobbskatteavdraget. Resten resonerar om värnskatt.

När det gäller att värnskatten ska slopas instämmer jag som bekant i det. Jag anser dock att det inte är allra viktigast. Och jag har också refererat till dem som påpekar att detta sannolikt på sikt kan finansiera sig självt i de offentliga finanserna. Vid själva avskaffandet räknas dock den statiska effekten enligt svensk praxis, vilket väl är 4-5 miljarder kronor. Jag anser då att höjd brytpunkt lindrar värnskattens negativa effekter och att det når fler än avskaffad värnskatt.

Vad finns då kvar av Altenbergs lista? Jo, en som vill utreda jobbskatteavdragets effekter en gång till. Riksdagen har just beslutat att så bör ske. Mer? Jo, att allt inte handlar om drivkrafter för jobb. Visst. Men för den som lever i utanförskap på låga bidrag med 115 procents marginaleffekt finns ett behov av sänkt skatt. Där kommer också det sociala argument in som Altenberg inte berör. Han bemöter inte heller min tes om det strategiska, att sänkt skatt för alla ger fler ökad frihet och skapar stöd för ytterligare skattesänkningar.

Elementärt, min käre Altenberg! (Förvisso ett uttryck Holmes faktiskt aldrig använde.)

<-- Home
RSS 2.0