Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:21:26

04/08/2011 8:43:03 am
Anderssons fabler. Den socialdemokratiske Europaparlamentarikern Jan Andersson kritiserar på sin blogg min debattartikel i Expressen om USA:s ekonomi. Eller rättare sagt, han kritiserar den rubrik som Expressen satte och som jag förvisso anser inte var särskilt rättvisande i förhållande till artikelns innehåll.

Andersson påstår vidare att jag har framhållit Irland som ett föredöme, men att deras nuvarande problem visar att låga skatter inte fungerar. Tja, med reformpolitiken fördubblades snittinkomsten och fattigdomen minskade med två tredjedelar. En reglesingsmiss som bidrog till en fastighetsbubbla har inte utraderat det välståndet.

I övrigt påstår Andersson att Paul Krugman "kan mer om ekonomi" än undertecknad och han varnar för offentliga utgiftsminskningar i USA. Om samhällsdebatten handlade om vem som kunde hitta flest ekonomer som delar ens egen uppfattning kunde jag ta fram många. Men så är det ju inte.

I sakfrågan pekar Krugman på kortsiktiga minskningar som kan förvärra krisen medan jag pekar på vikten av långsiktiga minskningar. Det är skillnad. Men flera nya studier har pekat på att det även kan fungera väl att snabbt dra ned utgifter för att minska underskott. Inte minst Sverige på 1990-talet visade detta. Fast Jan Andersson har kanske inte tagit del av dessa studier ännu.

<-- Home
RSS 2.0