Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:03:44

09/08/2011 8:05:11 pm
Norge. I Sverige har mångas semestrar börjat närma sig slutet medan de i större delen av Europa just börjar. Själv har jag seglat några veckor med familjen i vår fantastiska skärgård. Under denna tid skedde det fruktansvärda dådet i Norge, som jag inte har bloggat om. Men nog har denna chockerande händelse lett till många tankar. En uppenbar punkt är förstås att extremism som yttrar sig i våld kan ta sig många former. En annan är den norska regeringens skickliga krishantering. En tredje är risken att det ska tas politiska poänger snarare än dra vettiga slutsatser. Men om detta finns oändligt att säga, inte minst rörande de många anhöriga och landets sorg. Och det har andra redan gjort bättre än jag.

<-- Home
RSS 2.0