Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:15:50

19/08/2011 9:58:00 am
Double-Dip? Riskerna för en dylik ny recession bedöms ha ökat rejält på sistone, både som följd av ekonomiska realiteter och tydliga policymisstag. En god sammanställning finns här. Återhämtningen hade inte heller kommit så långt - se The Economists diagram över de länder som ens har nått tillbaka till samma BNP per capita-nivå som före krisen (Sverige är ett av få EU-länder). Merkel och Sarkozy förefaller anse sig ha funnit ett svar på problemen: en skatt på finansiella transaktioner. Som om det vore investeringar i företagande och jobb över gränserna som var problemet. Mot detta har jag bl a argumenterat bl a här i SvD och här i FT. De senaste veckorna visar hur snabbt prognoser kan behöva revideras rejält. Med detta sagt kan det dock vara intressant att studera IMF:s bedömningar av välståndsutvecklingen till år 2016. Sverige bedöms då vara det sjätte rikaste landet i OECD. Vår trend har varit stark. Men vi finns i en tät klunga, så det kan lika gärna bli plats fyra eller plats åtta. Vilken politik som förs avgör.

<-- Home
RSS 2.0