Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:14:33

13/10/2011 2:18:23 pm
Idéutveckling. Måndag till onsdag denna vecka tillbringade jag på Fritt Näringslivs höstkonferens utanför London. Ett digert program med intressanta talare - och så jag själv då - som bland annat handlade om ekonomisk-politiskt reformbehov, internationella lärdomar, innovationskraft och migration. Lärorikt, och som alltid har de mer informella mötena och samtalen stor betydelse. Många goda vänner från politik, näringsliv och media medverkade. Viktigt att lyfta perspektiven och ta del av idéer från olika håll.

<-- Home
RSS 2.0