Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:06:24

24/10/2011 10:15:09 am
Nya Moderaterna och allmänintresset. Det finns en rad missförstånd om vad förnyelsen av Moderaterna innebär. Det vanligaste handlar om att alltihop handlar om att bli "sosse light". Detta är felaktigt - förändringen handlar mest om att fokusera på sakfrågor som medborgarna anser relevanta, om tonläge och om ökad trovärdighet i den ekonomiska politiken.

Sedan ska det sägas att detta parti, för den som läser på, har varit i förnyelse länge. Kanske Gösta Bohman markerade den första tydliga vågen, men mycket kom ju även under Carl Bildt. Partiet blev mer förändringsbenäget, bejakade internationell öppenhet, visade större nyfikenhet på framtiden och dess teknik - med mera.

Länge dröjde spår av det gamla, som ett intryck hos medborgarna av överhetsparti och även ålderdomliga ställningstaganden i toleransfrågor. Moderaterna upplevs idag som ett parti som förstår medborgarnas vardag och står tydligt för öppna gränser och tolerans. Detta är väldigt viktigt.

Reaktionerna på betoningen av allmänintresse snarare än särintressen är förvånande. Att sträva efter detta är ett av en regerings främsta kvalitetstecken. "Rent-seeking" och många politikers vilja att nå makten genom att köpa särintressen är ett stort och vanligt problem. Se hur det länge var i Sverige med Socialdemokraterna och LO.

Med detta inte sagt att Moderaterna inte står inför utmaningar. Det är mycket svårt att både regera och att orka utveckla nya idéer. Där behövs ständigt ny input och det måste ses som välkommet att olika aktörer driver på.

<-- Home
RSS 2.0