Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 21:51:16

02/11/2011 6:03:30 pm
Juholt i Expressen. Jag tänkte replikera på Håkan Juholt, som skriver i dagens Expressen om bidragsberoende. Någon annan hann dock före, men här nedan är min replik för den intresserade.

Juholts bidragsfälla

Antingen utgår man från att drivkrafter - incitament - har betydelse för människors agerande eller inte. Enligt min mening är beläggen starka för att drivkrafter betyder mycket. Ifall staten lägger hög skatt på arbete och inför omfattande bidrag till den som inte arbetar kommer arbete att motverkas till förmån för bidragsberoende.

Håkan Juholt lyckas i Expressen (2/11) med konststycket att både företräda en politik för mer bidrag med att kritisera bidragsberoende. Han vill göra arbete mer lönsamt för den som får försörjningsstöd men samtidigt höja ersättningarna i socialförsäkringarna. Det är en politik som inte hänger ihop intellektuellt.

Det utanförskap som växte fram under decennier är ett mycket stort samhällsproblem, i hög grad skapat av våra egna system och politik. Istället för att hålla arbetsmarknaden öppen för alla och låta arbete vara lönsamt fördes en bidragspolitik. Det är den vägen Sverige nu, till Socialdemokraternas massiva motstånd, har brutit med.

Trots finanskris och recession är nu 200 000 fler i arbete än 2006. Utanförskapet minskar; hälften så många är sjukskrivna hälften så länge nu. Men det krävs mer - främst för dem som står längst bort från egen försörjning. Trots jobbskatteavdrag och bidragsreformer är arbete inte tillräckligt lönsamt.

För den som har försörjningsstöd kan marginaleffekten vara högre än 100 procent. Man förlorar på att gå från bidrag till arbete. Därför är ytterligare jobbskatteavdrag viktigt, men också en bidragsreform. I Budgetpropositionen för 2012 tas steg mot en sådan. I utformningen finns länder att lära av, som Nederländerna.

Den bästa sociala insatsen är ett jobb. Därför är en reform av försörjningsstödet som gör arbete och även sparande mer lönsamt av stor social betydelse. Och det är inte fel om den hänger ihop med en politik för arbete också i övrigt.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M)

<-- Home
RSS 2.0