Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 23:00:27

02/11/2011 6:35:08 pm
Skatterna och orden. I Dagens Industri idag kritiserar Eva-Lena Ahlqvist hur vi moderater använder vissa termer i skattedebatten (ej på nätet). Hon tycker det är fel av mig och Henrik von Sydow att likna vår idé om grundavdrag för kapitalskatt med jobbskatteavdraget. Och hon tycker det är fel att beskriva det vi strävar efter som ett skatteparadis för låginkomsttagare.

Eva-Lena har skrivit en utmärkt bok om skatter som reder ut många begrepp. Men när hon tycker att vi gör fel med motiveringen att det inte lockar väljare kommer hon nog utanför sitt sakområde. Vi lyckas naturligtvis inte alltid finna rätt begrepp, men man vill ju beskriva förslag så folk förstår.

Att likna två grundavdrag vid varandra kan inte vara helt fel. Och de flesta associerar nog inte skatteparadis med fusk utan med låga skatter. Men om det kan man tvista och Eva-Lenas råd är välkomna.

<-- Home
RSS 2.0