Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 07:34:40

16/11/2011 12:27:37 pm
Äldreomsorgsdebatten. Bristerna i kvaliteten i omsorgen om äldre är upprörande. Men den mediala rapporteringen får inte leda till förhastade åtgärder. Och den bör inte heller användas för billiga politiska poäng. Kvaliteten måste stå i fokus och fakta måste grunda beslut - så tråkigt är det.

Idag redovisar således SKL att medborgarna har i flera avseenden ökande tilltro till välfärden. Privat vård drar ifrån en offentliga ytterligare. Inom äldreboende noteras dock en minskning, dock inte uppdelad på privat eller offentlig.

Aftonbladet berättade lite lätt undanskymt intressanta kvalitetsmått från Socialstyrelsens äldreguide. Av denna framgår att det inte finns några privata äldreboenden bland landets 20 sämsta. Bristande kvalitet kan finnas i både offentligt och privat driven omsorg - men sämst är den i den offentliga.

Detta må vara fakta som inte kommer fram, för att de inte passar i bilden privat-vinst-problem. Men de är fakta.

Själv är jag övertygad om, som jag utvecklade i en artikel härom dagen, att mer makt måste gå till de äldre. När vi gick från upphandlingar till eget val - från LOU till LOV - inom vården ökade kvaliteten och tillgängligheten. Precis det behövs också i äldreomsorgen. Passande nog har jag och Johan Hultberg lagt en motion i Riksdagen om detta.

<-- Home
RSS 2.0