Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:07:54

20/11/2011 9:50:26 am
I SvD: Större stat gjorde skuldkrisen värre. I dagens Svenska Dagbladet skriver jag en s k Op-Ed om hur de EU-länder som ökade sina offentliga utgifter 2000-2010 fick lägre tillväxt, större budgetunderskott och större statsskuld. Därtill refererar jag forskning som visar att beslutsamma neddragningar av offentliga utgifter kan leda till tillväxt. Ytterligare underlag finns i två utredningar från Riksdagens Utredningstjänst, som kan läsas här och här.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0