Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 22:19:08

22/11/2011 1:02:48 pm
EU-skatter - nej, nej, nej. Successivt kommer nu förslag från EU - formellt kommissionen - om att EU:s budget ska finansieras med egna EU-skatter. Skatt på finansiella transaktioner och en andel av momsen ligger nu på bordet. Men det viktiga är inte primärt vilka skattebaser som avses användas utan beskattningen i sig.

Ett sådant steg är politiskt/institutionellt, nära konstitutionellt. EU skulle frikoppla sin finansiering från medlemsstaternas upppfattningar och beslut i hög grad. Ett sådant steg måste ju bygga på att EU har stor legitimitet hos medborgarna och att dessa kan utöva demokratisk kontroll över budgeten. Om det nu inte var så förr, har EU:s legitimitet verkligen ökat på senare tid?

Svaret är uppenbart nej. Det finns inget som skulle motivera ett sådant steg nu. De ekonomiska argumenten för detta framstår som svepskäl. (Många ekonomiska argument talar naturligtvis framför allt emot att EU ska kunna ta ut skatter.)

Jag ansvarar som bekant för dessa frågor i Moderaterna i Riksdagen. Regeringen säger nej till EU-skatter och vi anser att detta strider mot subsidiaritetsprincipen. Vad vi gör råkar vara viktigt - för det krävs enhällighet i EU för att få igenom det. Idag hade vi en överläggning med Finansdepartementet och Finansutskottet. På onsdag nästa vecka är det debatt i kammaren.

Det finns en bred enighet i Riksdagen om uppfattningen att vi ska värna EU-ländernas skattesuveränitet. Det är betryggande.

<-- Home
RSS 2.0