Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 14:53:15

2012-02-03 09:30:49
Förbjuda bättre välfärd? Är i Riksdagens kammare och följer debatten om välfärdsföretag.

Tillgängliga studier visar att både medarbetare och brukare trivs bättre på de fristående enheterna. Det finns naturligtvis brister på sådana också - men oftast upplevs de vara bättre än de offentliga.

Detta är vänstern emot. De ogillar företagande så mycket att de är beredda att förbjuda eller hindra bättre välfärd. Det socialistiska idealet att allt ska göras av stat eller kommun går före bättre välfärd.

Min slutsats av debatten om kvalitetsbrister är att kvaliteten måste bli bättre. Då är det beklagligt att de fristående enheterna fortfarande bara utgör en tiondel av samtliga. Vi behöver mer av det nya, inte mindre.

<-- Home
RSS 2.0