Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 08:32:30

23/05/2012 8:40:12 am
Den verkliga orsaken till Greklands kris. Idag inleds EU-toppmötet, som domineras av frågan om vilken ekonomisk politik Europa är i behov av. Över allt svävar den grekiska krisen, som också måste hanteras. I debatten anges många tänkbara förklaringar till Greklands - och flera andra Sydeuropeiska länders - kris. Det finns naturligtvis alltid en rad samverkande faktorer, men den som vill se på djupet finner en grundläggande förklaring. Om detta skriver jag på SvD här.

Uppdatering: Det gläder mig att detta är den näst mest lästa artikeln, och antalet kommentarer är inte heller illa.

<-- Home
RSS 2.0