Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:42:10

2005-04-04 11:50:12
Jyllands-Posten: "Velfærd fra højre." I lördags recenserades min bok relativt utförligt i danska Jyllands-Posten:

"I velfærdsstaten har vi to økonomiske systemer. Det ene grunder sig på privat ejendomsret, privat finansiering, privat initiativ og styres af markedets udbud og efterspørgsel. Denne model dominerer i det private erhvervsliv, og her går det strålende. ...
I det andet økonomiske system dominerer statslig ejendom, statsfinansiering, kollektive løsninger og offentligt monopol, mens det frie initiativ hæmmes gennem regulering og forbud. Planøkonomi med andre ord, og den foretrækkes på velfærdsområdet; inden for sundhedsvæsen, uddannelse, ældreforsorg og anden pleje. ...
Ifølge Johnny Munkhammar, 30-årig økonom og samfundsdebattør af liberalt sindelag, er der et revolutionært potentiale i misforholdet mellem en stigende efterspørgsel på kvalitet og omfang af velfærd på den ene side ... og en statsstyret planøkonomi, som ikke kan levere varen, på den anden.
?Den europæiske model med én stor stat vil snart være borte. Men af asken vil opstå en ny velfærd. ... Det interessante er, at vejen dertil er meget enkel: intet nyt, ingen foranstaltninger eller programmer eller satsninger. Tværtimod: Det, staten skal gøre for skabe rum for velfærd, er at trække sig tilbage - afskaffe monopoler, opgive forbud og afstå fra at forsøge at gøre alt og snarere fokusere på det, som ikke sker pr. automatik,? konkluderer Munkhammar."


Läs hela recensionen - >

<-- Home
RSS 2.0