Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 08:31:06

2005-04-06 12:33:15
Vårens ekonomisk-politiska drabbning! I en rad debattartiklar på Sveriges främsta politiska arena, DN Debatt, har Joachim Vogel med kollegor bedrivit kampanj för en annan ekonomisk politik. Tillväxt bör inte vara ett prioriterat mål, istället bör vi satsa på mer offentliga program, har budskapet varit. Stor stat och omfördelning är bättre än växande resurser. Tillväxt kan rentav vara till skada, vi lever idag inte bättre än 1945 trots tillväxten sedan dess. När Stefan Fölster och jag utmanade dem på debatt om denna fundamentala fråga för landets framtid tackade de glädjande nog ja. Den 21 april med början kl. 1730 går debatten av stapeln. Bengt Westerberg ska vara moderator. Välkommen! Det kommer att bli en spännande diskussion.

Läs inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0