Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:08:47

2005-04-07 00:07:40
Lyckat i Lund. Tidigare ikväll presenterade jag budskapen i min bok i en överfull sal på Grand Hotel i Lund. Lars Stjernkvist, f d partisekreterare (s), opponerade. Debatten blev engagerande och innehållsrik. Stämningen var god. Stjernkvist ansåg att boken var konsekvent och lättillgänglig, men hade förstås en rad kritiska synpunkter. Han liknade budskapet vid Lars Ohlys - det var lika deterministiskt, ansåg han. I min begreppsvärld är det förvisso stor skillnad mellan en framtid där staten centralplanerar livet åt alla och en där människor har sin frihet - men jag inser poängen. Mitt budskap handlar i stor utsträckning om att verkligheten visar att den stora staten faller. Visst finns det ideologi och alla möjligheter att påverka framtiden. Men det finns också en verklighet som finns rent objektivt och den påverkar oss. Det är lika mycket ett faktum att antalet personer i arbetsför ålder kommer att minska om nuvarande pensionsålder bibehålls, som att ett plus ett är två. Det är fakta, bara att förhålla sig till. Det är extremt oansvarigt av politiker som av ideologiska eller taktiska skäl vägrar att se denna verklighet och agera idag för att undvika problem. Det är som att stå i en fallande hiss och blunda och tro att den då inte längre faller. I grunden styr idéer. Det är idéer som gav oss den stora staten. Min enkla poäng är att idéerna var dåliga; planekonomi är ett uselt sätt att organisera verksamhet, även inom välfärd. Det vet vi och ser vi nu. Då bör vi lära av det och basera framtiden på andra idéer som bevisligen fungerar: motsatsen till monopol, frivilliga relationer mellan konsumenter och producenter.

<-- Home
RSS 2.0