Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:02:21

2005-04-11 11:46:17
Stjernkvist har fel om vården. I fredags skrev Lars Stjernkvist, f d partisekreterare (s), en kolumn i Skånska Dagbladet om min bok och vår debatt i Lund. Han kallar boken "välskriven" och mig "högerns chefsideolog". Till viss del uppehåller han sig vid kritik mot vården i USA, som är ett exempel - tillsammans med bl a vården i Schweiz - på ett system jag förordar. Där finns ett offentligt utbud för dem som inte kan betala själva och i övrigt privata företag som levererar vård och man kan köpa de försäkringar man önskar. Stjernkvist är kritisk till att 15 % av BNP i USA går till vård mot bara ca 8,5 % i Sverige. Vi får mer för mindre pengar, anser han. Det är fel. Ett skäl till högre kostnader i USA är att lönerna ofta är dubbelt så höga i amerikansk vård. Är Stjernkvist emot det? Ett annat skäl är att mängden vård helt enkelt motsvarar efterfrågan; alla kan betala det de vill. I Sverige ransoneras vården på låg nivå för det krävs att den ska finansieras via skatten. Ett tredje skäl är att vården - med alla sina olikheter och brister - i USA för det allra mesta är rejält mycket bättre. Stjernkvist står för ett system där ett monopol ska göra allt åt alla och inget blir riktigt bra. Att det är exakt lika för alla blir då en klen tröst.

<-- Home
RSS 2.0