Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:55:33

2005-04-12 11:21:40
Reinfeldt: "Vi i moderaterna gillar kollektivavtal." Så formulerade sig moderatledaren enligt Dagens Industri på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv igår. Yttrandet var avsett som kritik mot att Svenskt Näringsliv i en rapport argumenterade för rätten att teckna avtal individuellt. Självklart ska de individer som så önskar få gå samman, t ex i en fackförening, och teckna ett kollektivt avtal. Men det är lika självklart, rentav en i Europakonventionen skyddad mänsklig rättighet, att man ska få avstå från detta och teckna ett eget avtal. Frihet att inte vara med i en förening, frihet att göra som man själv vill, är fundamentalt. Ett land som inte skyddar denna frihet måste anses på den punkten ha en svart plump i sitt demokratiska styrelseskick. Att inte ens moderaterna längre vill värna denna rättighet inger inte direkt hopp om framtiden.

<-- Home
RSS 2.0