Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 15:12:27

2005-04-17 16:48:26
Utbildningsdebatt med Lindgren: Kollektivet eller individen? I senaste numret av nättidskriften Alba, i samarbete med papperstidskriften Krut, är temat kunskapssamhälle och utbildning. Jag och Anne-Marie Lindgren, s k socialdemokratisk chefsideolog, bjöds in att diskutera ämnet. Hela diskussionen, som tog en och en halv timme, finns utskriven. Rätt intressant om både ideologi och system; individ eller kollektiv, marknad eller stat. Bitvis också en rätt engagerad diskussion, vilket framgår även i skrift...
Läs diskussionen här - >

<-- Home
RSS 2.0