Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:53:21

2005-04-17 17:01:36
Maktskifte inom räckhåll? Stödet för den borgerliga Alliansen har ökat med 14,1 procentenheter på ett år. Det framgår av en jämförselse mellan Sifo för ett år sedan och den som idag publiceras i Svenska Dagbladet. Nu leder de borgerliga med 8,3 procent. På aftonbladet.se leder Fredrik Reinfeldt (ca 71 %) över Persson (ca 28 %) på både frågan om vem man har mest förtroende för och vem man helst ser som statsminister efter valet - när över 40 000 har röstat. Av tio punkter som Göran Eriksson listar i Svenska Dagbladet framgår dock att de borgerliga på intet sätt har anledning att därmed luta sig tillbaka. Tvärtom. Huruvida vi kan få en ukrainsk revolt mot övermakten och statsminister godsägare "Dr" Persson eller ej kommer denna gång även att påverkas starkt av nya partier. I dagens Sifo har "Övriga" ökat starkt. Sverigedemokraterna antas ha en procent. FI antas ha 2,5. Junilistan har en procent. Och då har båda de sistnämnda ännu inte sagt att de kommer att kandidera. Även om detta är mycket sannolikt, närmast säkert, kommer stödet nog inte att öka förrän detta tillkännages. Båda har chansen att komma över fyra procent. Ännu vet vi inte heller hur det blir med Vägval Vänster, ett nationellt Vårdparti eller ett lätt främlingsfientligt Pensionärsparti - som också kan ha viss potential. De etablerade partierna behöver verkligen konkurrens; de har avskärmat den genom bl a partistöd ohälsosamt länge. Men det är beklagligt att konkurrenterna ser ut som de gör. Nya partier är osäkra faktorer som är svårbedömda. Men för dem som önskar maktskifte - och för många är det fråga om överlevnad, inte minst i näringslivet - ser det ljust ut. Ju mer insatser som görs, desto ljusare blir möjligheterna. Det korrumperande, idélöse, allsmäktige, taktiserande rikskommunalråd som styr våra liv med våra pengar - ja, Persson alltså - kan snart kastas ut!

<-- Home
RSS 2.0