Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:36:14

2005-04-22 07:40:01
Inget svar om ideologiproduktion under forskarflagg. Igår genomfördes den debatt om sambandet mellan tillväxt och välfärd som Stefan Fölster och jag utmanade Joachim Vogel och Björn Halleröd på. Bengt Westerberg var moderator, även om flera efteråt påpekade att han då och då föreföll vara vår tredje motdebattör. Över 100 personer kom till debatten, som blev intensiv. Min tes var att professor Vogel med kollegor har drivit en ideologisk kampanj med en rad artiklar på DN-Debatt. I flera olika index har Sverige förklarats ha bäst välfärd i världen - just för att man på förhand har bestämt att t ex små inkomstskillnader och stora offentliga utgifter är bra välfärd. Och då får man index där USA sägs ha sämre välfärd än Bulgarien (WISP). På våra upprepade påståenden och frågor om att detta är en politisk kampanj som kallas forskning kom inget svar. Om nu inte "är forskning aldrig värt någonting?", "är all forskning då ideologi?" och liknande påståenden från Vogel kan räknas som svar, vill säga. Det närmaste ett erkännande av den ideologiska riktning som finns i denna kampanj kom på slutet, då Vogel påpekade att hans utgångspunkt är att "staten är till för alla och vi har byggt samhället på det sättet". I övrigt intet - och frånvaro av bra motargument är ju också en bekräftelse. Ett viktigt mål med denna debatt är därmed uppnått.Läs mitt inledningsanförande - >

<-- Home
RSS 2.0