Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:38:27

2005-04-26 14:47:48
SkD: Är välfärdsstaten i gungning? Igår recenserades min bok i Skånska Dagbladet på en halvsida. Tyvärr finns den inte på nätet. Det som är talande är att recensionen tar sitt avstamp i verkligheten. Den beskrivning av nuläget som finns i boken var mycket kontroversiell i höstas när den kom. Nu utgår allt fler från denna som ett faktum man inte kan prata bort, så även SkD i recenseionen. Mina lösningar - mindre stat, mer privat - refereras tydligt. Även om recensenten tillåter sig att tvivla på om det är så enkelt som det låter välkomnas debatten och förslagen.

<-- Home
RSS 2.0