Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:25:39

2005-04-27 12:20:42
Lysande! Att Svenskt Näringslivs styrelse just utsåg Urban Bäckström till ny VD är det bästa som har hänt landet på länge. Han är brett respekterad för sin kompetens inom ekonomi, politik och företagande. Vidare är han en långsiktig strateg och en mycket god pedagog; ovärderliga tillgångar för en opinionsbildande organisation. Det finns stort behov av hans omvittnat skickliga ledarskap i näringslivet i allmänhet och Svenskt Näringsliv i synnerhet. Sverige är i stort behov av förändring - för tillväxten, jobben och välfärden. Urban Bäckström är den som kan göra näringslivet till en kraft att räkna med för att nå den förändringen. En och annan lär väl påtala att han är av fel kön, men han kan ju vara kompetent ändå. Och någon stor organisation kan väl ledas av en man; LRF, Företagarna, SACO och LO leds ju av kvinnor. Med Urban Bäckström vid rodret har Svenskt Näringsliv fått en VD som kan ta ut kursen och förmå följa den. Nu våras det för Sverige!

<-- Home
RSS 2.0