Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:41:41

2005-04-28 12:08:30
"Du ljuger, professor Vogel!" Mitt budskap på debatten om tillväxt och välfärd med bl a Joachim Vogel var att han bedriver ett ideologiskt korståg för socialism under falsk flagg; han kallar det forskning. Till grund för hans påståenden om att en stor stat med höga skatter ger välfärd, välbefinnande och god levnadsstandard ligger snedvridna och selektiva fakta. T ex är ett kriterium i hans välfärdindex WISP stora offentliga utgifter och då kommer självklart sådana länder högt - ett cirkelargument ovärdigt att nämnas på samma dag som ordet forskning. Mitt på debatten, inför 100 personer, drog dessutom Vogel till med ett rent faktafel. Med betydande arrogans påstod han att den statistik han hänvisade till visade att 60 % av de ensamstående mammorna i USA var fattiga och endast 4,5 % i Sverige var det - i absoluta tal. Allt för att den typ av samhälle USA är ska smutskastas. Men detta är inte sant, vilket Maria Rankka visar tydligt i Smedjan. Den räknas som fattig som har mindre än 50 % av medianinkomsten i sitt eget land. Och 40 % av medianinkomsten i USA, med världens högsta inkomster, är en riktigt bra inkomst. Men 60 % av medianinkomsten i Ryssland, där endast 30 % av mammorna är fattiga enligt denna rapport, är blott en bråkdel av den amerikanska. Skillnaden är fundamental och det genant pinsamma i detta uttalande av Vogel besvärande stor.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0