Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:54:56

2005-04-28 17:20:03
Hayek - alltid lika relevant. En uppmärksam läsare (tack, Anders!) skickade, apropå Dan Anderssons kommentar till sysselsättningen nedan, följande citat av FA Hayek från 1981:

"Svenska politiker och fackföreningsledare har aldrig, lika lite som andra länders politiker och ledare, förstått till vilken slutstation deras politik skulle leda. I verkligheten leder den till socialism, inflation, arbetslöshet och ? förr eller senare ? till systemets kollaps."

<-- Home
RSS 2.0