Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 08:51:23

2005-04-29 11:37:18
Dementi. Det kom in en drös pressklipp från Observer, som visade i vilka tidningar en debattartikel jag skrev om platt skatt hade publicerats. Artikeln var undertecknad av mig med titeln "Idéproducent på Timbro, den liberala tankesmedjan". Lysekilsposten kortade dock av detta något, sannolikt av utrymmesskäl. Där stod blott "Johnny Munkhammar, den liberala tankesmedjan" under artikeln. Med anledning av detta vill jag dementera följande:
1. Att Timbro skulle ha bytt namn.
2. Att jag skulle ha bytt jobb.
3. Att det bara finns en liberal tankesmedja.

<-- Home
RSS 2.0