Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:43:15

2005-05-03 09:18:23
I GP: Svenskar kostar mest men konsumerar under snittet. Svensk arbetskraft är dyrast i världen, enligt en ny studie. Samtidigt ligger vi först på plats 19 bland OECD-länderna i privat konsumtion. Vart tar pengarna vägen? En förklaring är förstås mycket höga skatter. Ska vi öka den privata konusmtionen, inte minst av välfärdstjänster, måste vi göra motsatsen till höjda skatter. Detta skriver Fredrik Erixon och jag i en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten:

"Arbetskraft i västra Europa (EU-15) är i genomsnitt 23 procent dyrare än i USA. En ny studie visar att kostnaden är högst i Sverige, Belgien och Tyskland med total årlig kostnad per anställd över 450 000 kronor (50 000 euro). Kostnaden för en anställd i Sverige är således bland de högsta i världen. Frågan är: Vad händer med dessa pengar - och vem får del av den stora lönekostnaden?
Här sticker Sverige ut; den privata konsumtionen i Sverige är förbluffande låg - vi ligger till och med långt under OECD-genomsnittet. Med en privat konsumtion på strax under 115 000 kronor är Sverige på 19:e plats av de 30 OECD-länderna. ...
Trots denna situation har regeringen med finansminister Pär Nuder i spetsen föreslagit att det svenska skattetrycket ska höjas ytterligare. I så fall skulle den offentliga konsumtionen växa ännu mer på bekostnad av den privata. ...
Både välfärd och valfrihet skulle främjas av att minska de extrema nivåerna på den svenska offentliga konsumtionen till förmån för ökad privat konsumtion. Ett sätt är att frysa den offentliga konsumtionen vid dagens nivå. Då skulle den ökade inkomst som följer av den ekonomiska tillväxten successivt föras till privat konsumtion.
Som exempel kan nämnas att offentliga utgifter på 50 procent av BNP då skulle minska till 25 procent på 30 år, med 2,5 procents årlig tillväxt. Rätt till avdrag på skatten för kostnaden inte bara för pensionssparande utan även privata försäkringar för sjukvård, utbildning och äldre- och barnomsorg, skulle vara en effektiv del i ett sådant paket."


Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0