Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:29:56

2005-05-04 10:44:14
Från Vogel ännu intet nytt. Den debatt Stefan Fölster och jag hade med bl a Joachim Vogel har fortsatt. På debatten presenterade han ett diagram som sades visa att andelen fattiga bland ensamstående mammor i USA var 60 % och i Sverige blott 4,5 % - i absoluta tal. Efter att Maria Rankka kontrollerade detta och skrev i förra Smedjan instämmer Vogel i denna veckas Smedjan nu i att detta var felaktigt. Han fortsätter dock påstå att han ändå har rätt i sak och angriper oss på Timbro på en rad punkter utan relevans. Dock svarar han fortfarande inte på en enda av de kritikpunkter jag hade om att han bedriver en ideologisk kampanj som kallas forskning. Läs Vogels svar här, Marias svar här och mitt här.

<-- Home
RSS 2.0