Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:00:12

2005-05-09 13:54:46
Därför inte politiker. I mars talade jag för ett par hundra personer från den offentliga skolans värld. Uppdraget var att tala om framtidens arbetsmarknad och jag valde ett optimistiskt historiskt perspektiv; världen blir bättre. Så länge vi förändrar det gamla kommer Sverige också att kunna utvecklas allt bättre i en globaliserad värld där de gamla jobben försvinner. Vi måste bara släppa fram det nya. Det jag uttryckte finns i sin helhet här. Jag lämnade lokalen med en lustig känsla; några dunkade glatt i ryggen på vägen ut och en hel del var mycket upprörda. Få verkade oberörda. Åhörarna applåderade artigt när jag hade talat klart, men några hade nog velat använda ett par tomater på kreativt vis. Nu har jag läst utvärderingen. Där finns allt från "toppen", "intressant", "tydligt budskap" och "bra tema" till "extremist", "smilfink", "fanjunkare" och "högerspöke". Detta ger upphov till intressanta reflektioner. För det första är jag lite förvånad över att denna verklighetsbeskrivning provocerade så många; vad är det för bild av verkligheten som den offentliga skolvärlden har? För det andra var budskapet helt klart inte så väl anpassat till hela skaran åhörare. Det är ju a och o i kommunikation och sägs vara den stora skickligheten hos flera politiker som Persson och Chirac. Å andra sidan vill jag hellre skaka om en felaktig verklighetsbild än jamsa med. Min ambition är att förändra, inte att bli vald. Kanske fick även de som provocerades några nya tankar?

<-- Home
RSS 2.0