Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:08:52

2005-05-11 14:01:28
Låginkomsttagare vinner på sänkta ersättningar och sänkt skatt. Den borgerliga Alliansen är ute på en tågturné som ska visa att de är eniga och redo att ta över. Förvisso är de mer eniga än de tre partier som nu styr, och att radera ut alla skillnader är ingen rimlig önskan - de är ju ändå olika partier. Men skillnaden ifråga om ersättningsnivåer i bl a sjukförsäkringen är besvärande. Uppenbarligen har socialdemokraterna beslutat sig för att göra det till en stor fråga, där moderaternas förslag ska utmålas som en återgång till tiden före upplysningen.

Moderaterna vill sänka skatterna, främst för låginkomsttagare, och dra ned på offentliga ersättningar och bidrag. Vad får då detta för effekter? Ta en elevassistent med en månadslön på 14 250 kr. Moderaterna vill sänka skatten för den personen med ca 660 kr per månad, ca 8 000 kr per år. Sedan vill de spara in på sjukersättningen med bl a en till karensdag och lägre ersättningsnivå. Blir denna person sjuk i två veckor får hon eller han 550 kr mindre än idag. På ett år ändå en vinst med ca 7 500 kr!

Ett exempel ur vardagen som visar att sänkt skatt och sänkta bidrag gör vanliga medborgare till vinnare. Plus att arbete lönar sig bättre.

<-- Home
RSS 2.0