Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:41:14

2005-05-12 14:58:04
Bloggarnas betydelse. På lunchen idag talade jag om bloggarnas betydelse för samhällsdebatten på Gullers Grupp, en av landets ledande PR/PA-byråer och min gamla arbetsplats. Den intresserade kan ta del av underlaget till min presentation här (Word).

<-- Home
RSS 2.0