Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:43:42

2005-05-13 13:12:50
Ratio gör upp med en myt. Höj skatterna för de rika! Det kan rädda välfärdsstaten! Hur ofta hör man inte detta utrop? Idag gör företrädare för Ratio, näringslivets forskningsinstitut, upp med denna myt i en debattartikel i Dagens Industri. De tio procent av de arbetande i landet som tjänar mest, över 465 200 kr per år, har en total årlig inkomst på 100 miljarder före skatt. Men redan idag betalar de ca 75 % av detta i skatt. Kvar är blott ca 25 miljarder efter skatt. De offentliga utgifterna per år är ca 1300 miljarder. Även om man skulle ta 100 % i skatt - och inte "bara" 75 % - av dessa skulle tillskottet således bli måttligt. Och man kan bara ta 100 % i skatt en gång, sedan finns inget kvar att beskatta. Trots retoriken vet naturligtvis Persson och Nuder om detta. Alltså nöjer de sig med 75 % i skatt från dessa och sätter in den stora stöten mot vanliga inkomsttagare - och låginkomsttagare. I Sverige betalar låginkomsttagare högst skatt i världen. Det leder till att de inte har tillräckligt kvar efter skatt för att klara sig. Då behöver de bidrag från det offentliga, som de har finansierat via skatten... Summa summarum: staten är stor och medborgarnas frihet är liten.

Läs hela rapporten från Ratio (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0