Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:10:01

2005-05-16 11:27:36
Låg privat konsumtion i Sverige. Bland de 30 OECD-länderna ligger Sverige först på plats 19 när det gäller privat konsumtion. I USA är den årliga privata konsumtionen per person dubbelt så hög som här. Vi har helt enkelt rätt lite pengar att handla för. Fredrik Erixon och jag skrev om detta i Göteborgs-Posten för en tid sedan. Vi poängterade då att det är underligt att kostnaden för arbetskraft i Sverige är bland de högsta i världen. Men av det arbetsgivaren betalar får arbetstagaren uppenbarligen mycket liten del i. Staten tar det mesta i skatt. Nedan följer hela listan med den privata konsumtionen.

Plats Land Konsumtion (kronor)

1 USA 234 640
2 Luxemburg 210 283
3 Storbritannien 166 153
4 Schweiz 162 716
5 Österike 145 797
6 Kanada 143 090
7 Australien 141 425
8 Tyskland 139 049
9 Italien 138 184
10 Belgien 133 968
11 Holland 132 196
12 Norge 131 456
13 Frankrike 130 668
14 Island 124 388
15 Japan 123 668
16 Spanien 119 725
17 Danmark 119 686
18 Irland 117 369
19 Sverige 114 867
20 Nya Zeeland 110 388
21 Grekland 108 373
22 Finland 108 344
23 Portugal 99 778
24 Sydkorea 82 644
25 Tjeckien 73 006
26 Ungern 64 224
27 Slovakien 62 696
28 Polen 59 921
29 Mexiko 53 418
30 Turkiet 36 420

Uppgifterna gäller köpkraftskorrigerad privat konsumtion år 2002

Källa: OECD

<-- Home
RSS 2.0