Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:10:08

2005-05-18 12:53:50
Välfärdsstatens hot mot välfärden. På gårdagens seminarium på Gösta Bohmans fond för idédebatt framfördes en hel del intressanta och delvis nya argument rörande välfärdsstaten. DN:s förre chefredaktör Hans Bergström höll huvudanförandet. Han talade bl a om "path dependence", att system är mycket svåra att ändra när många har gjorts beroende av dem. I Sverige är, enligt honom, ca 70 % av väljarna beroende av det offentliga för sin försörjning.

Vidare talade han om hur systemen förändrar våra "mentala utsikter", att de skapar nya normer. Man kan inte ha en stor stat utan att det påverkar medborgarnas värderingar och beteende. Förr rådde den s k "Lutherkurvan"; det var alltid färre som sökte socialbidrag än som var berättigade till det. Normerna var sådana att man skulle försöka själv, inte leva på andra. Nu har detta förbytts i ett plundrande av alla offentliga system.

En sociologisk förklaring till detta är grupptryck: när många fuskar tystnar de få som inte gör det, för att inte bli utfrysta. En annan förklaring är spelteoretisk: när vi ser att andra fuskar gör vi det också för att inte hamna på den förlorande (betalande) sidan.

Hans Bergström beskrev också hur den politiska makten har utnyttjats för att säkra just den politiska makten. Bland annat har socialdemokratin sedan 1950-talet verkat för att det inte ska finnas en större grupp medborgare i Sverige som kan stå på egna ben utan har sett till att de flesta är beroende av systemen. Han påpekade att om man delar in svenskarna efter inkomst i tiondelar (deciler) så finns ingen skillnad i disponibel inkomst mellan den 2:a och den 9:e decilen. Så lite lönar sig arbete och utbildning idag.

För att bryta detta krävs stor övertygelse om andra normer och värderingar - och en stark kommunikatoion av dessa principer, som inte utgår från rådande problemformulering.

<-- Home
RSS 2.0