Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:26:38

2005-05-19 09:30:10
Linderborg - förtryckets försvarare. Är det någon skillnad mellan frihet och förtryck? Mellan ockupation och befrielse? Är de rentav varandras motsatser? Självklart, skulle de flesta säga. Hitlers Tyskland ockuperade en rad länder och införde förtryck. USA, Storbritannien m fl befriade västra Tyskland och införde frihet. Åsa Linderborg och Erik Wijk försöker vända på verkligheten i Aftonbladet. De skriver om Irak och försvarar de terrorister som genomförd dödliga dåd mot såväl irakiska som utländska styrkor:

"Om inte irakierna har rätt att göra motstånd mot ockupationsmakten, har då något folk, historiskt eller framöver, rätt att göra motstånd om det blir attackerat, invaderat, ockuperat och plundrat?"

Detta är en grotesk moralisk hållning; befriaren är ockupant. Den som störtade förtryckaren är den verklige förtryckaren. Så fungerade Sovjetunionens propaganda på sin tid; länder som de invaderade sades bli "befriade" från kapitalism och västlig imperialism. Vitt är svart, ont är gott. Om Hitlertrogna styrkor i slutet av 1940-talet hade attackerat de allierade och den nya tyska regimen, hade Linderborg och Wijk då också försvarat dessa och sagt att de gör rätt i sitt uppror?

Vidare förfalskas statistiken för att ge belägg åt deras teser. De upprepar en siffra om 100 000 döda irakier som följd av kriget, en siffra som FN har korrigerat till att vara mellan 18 000 och 29 000. Vidare söker de i sitt försvar av terroristerna påskina att de främst attackerar utländsk militär. Sanningen är att de flesta som dör av attackerna tillhör kategorin civila irakier.

Hur kan ett enda av svenska medier nedlåta sig till att låta Åsa Linderborg yttra sig som oberoende expert?

<-- Home
RSS 2.0