Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:54:31

2005-05-23 09:21:03
Hur staten ska styra våra liv? Inte alls! Det förs en alltmer intensiv diskussion om hur den offentliga s k föräldraförsäkringen ska utformas. Ska föräldrarna själva bestämma hur dessa månader ska fördelas mellan föräldrarna eller ska det regleras på förhand? Nu verkar regeringen vara inne på en kompromiss: lite åt pappan, lite åt mamman och lite att fördela själva.

Många känner starkt i denna fråga. Inte att undra på - familjeliv är en otroligt viktig och personlig fråga för de flesta. Just därför är det lite bisarrt att frågan om hur familjens liv ska te sig avgörs i riksdag och regering. Det sätt som finns tillgängligt för att påverka vem som är mest hemma med barnen är att rösta en gång vart fjärde år. Ett utmärkt exempel på hur en stor stat med höga skatter styr våra liv.

Statens styrande har tagit in världens högsta skatter och överväger nu under vilka villkor vi ska få tillbaka en del. Ska våra liv styras si eller så? Kan inte någon överväga den radikala tanken att vi inte ska styras alls? Att vi hade fått behålla pengarna och bestämt hur de ska användas? Vi vet ju att de höga skatterna har orsakat att svenskarna är bland dem som har allra minst sparade pengar i västvärlden. Vi har inga marginaler - för t ex att ta ledigt och vara hemma med barn.

Hade vi istället fått behålla pengarna kunde vi ha sparat själva och bestämt precis hur vi ska göra.

<-- Home
RSS 2.0