Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:29:21

2005-05-25 16:26:00
Tillys "goddag yxskaft!". Hittills har jag inte kommenterat den artikel Hans Tilly, ordförande i Byggnads, hade på sidan mittemot min i "Duellen" i gårdagens Aftonbladet. Mest för att det är svårt att veta var man ska börja.

Han skriver trots allt varken om vad Byggnads önskar här i världen eller om någon av sakfrågorna fri rörlighet, arbetsmarknad och sysselsättning. Istället skäller han på Svenskt Näringsliv för försyndelsen att de stod för det lilla lettiska företagets rättegångskotnader när deras ärende stod mot en av Sveriges rikaste organisationer. Det hela toppas med verklighetsfrånvända påståenden som att "högern har som mål att få oss tillbaka till början av 1900-talet". Han beskriver aktörer och önskemål som inte existerar.

Det enda påståendet i sak som kan vaskas fram ur texten är följande: "Som arbetstagare ska vi inte längre ha rätten att förhandla med arbetsgivaren." Troligen syftar detta påstående till att beskriva hans motståndares uppfattning. Också det är fundamentalt felaktigt. Självklart ska man få förhandla med arbetsgivaren om villkoren för ens arbete!

Jag vill ha avtalsfrihet, ett fundament i en marknadsekonomi, och då sker naturligtvis en diskussion om villkoren i avtalet. Men Hans Tilly ska inte få diktera villkoren för sådana som inte är medlemmar hos honom. Det är att kränka den grundläggande mänskliga rättigheten föreningsfrihet. Den som själv vill teckna avtal och förhandla måste få göra det. Och de som vill hantera det kollektivt får göra det. Så ser skiljelinjen ut: avtalsfrihet mot kollektivt tvång.

Vågar Hans Tilly inte ta debatten med motståndarna utifrån de verkliga positionerna visar han att han inte tror att han har en chans att vinna debatten.

<-- Home
RSS 2.0