Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:13:55

2005-05-30 12:18:35
Debatt med vem på Bok- och Biblioteksmässan? Programmet för höstens traditionella och omfattande Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg har kommit. Ett av de stora seminarierna, torsdagen den 29/9, kommer att ha min bok som tema. I programmet för denna dag står dock bara att jag kommer att "samtala med ledande opinionsbildare" om den stora statens fall. Bakgrunden till detta är att finansminister Pär Nuder tackade nej i sista stund till att vara opponent - trots att han ska vara i Göteborg just då. Huruvida upplevelsen av vår TV-debatt påverkade hans beslut är oklart. Detta är säkert arrangemang 40 eller så om boken sedan den släpptes, så många har opponerat och diskuterat. Frågan är vem som vore allra mest spännande att diskutera med där och då. Tips är välkomna!

<-- Home
RSS 2.0