Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:43:29

2005-06-01 10:03:29
En utvecklingsfientlig politik. För tio timmar sedan stängdes den kvarvarande reaktorn i Barsebäck av. Avstängningen rullade på utan problem och en cynisk personal drack gravöl med en verklighetsfrämmande känsla. Denna anläggning kommer aldrig att startas igen. En majoritet i riksdagen har beslutat att med tvång avveckla Sveriges energiproduktion. Nu kommer behovet av import att öka; danska kolkraftverk och ryska kärnkraftverk får växla upp. Detta sker i en tid då nya generationer kärnkraftverk byggs runtom i världen, inte minst i det Kina där tillväxt och välstånd växer så starkt. Den svenska politiken är vidskeplig och utvecklingsfientlig. Energi är inte en ändlig resurs - allt består av energi. Det är bara en fråga om metoder för utvinning. Och om man inte bestämmer sig för att stoppa utvecklingen på en viss punkt för att återgå till ved kommer nya metoder att utvecklas. Nu hade säkert anläggningen i Barsebäck kunnat forsätta länge än, men med tiden hade den lagts ned till förmån för något nytt och bättre. Att gamla anläggningar försvinner är inget problem, så länge det är en del i en fortgående förnyelse är det löftesrikt för framtiden. Men detta är motsatsen; staten (som för länge sedan förbjöd forskning som kunde ge bättre former av kärnkraft) tvingar fram nedläggning. Det är motsatsen till "tillbaka till framtiden" - fram mot historien. Tack och lov finns ett alternativ, Centern har utlovat att kompromissa om kärnkraften i en borgerlig regering.

<-- Home
RSS 2.0