Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:07:02

2005-06-02 13:53:50
Dagens byte.

"Partikongressen 2004 blev ett triumftåg för dem som vill vrida klockan tillbaka. I Skåne liknar ?ledande kamrater? parlamentarismen vid en varm tröja, som kan vara bra att ha när det är kallt men i övrigt umbärlig. I en färsk intern v-artikel reflekteras över om nu socialismen inte ser ut att nås via det parlamentariska arbetet kanske det är parlamentarismen och inte socialismen som skall ifrågasättas. För sanna demokrater är det omöjligt att vara trovärdig i ett sådant sällskap."

Riksdagsledamoten Karin Svensson Smith i Sydsvenska Dagbladet om varför hon byter från (v) till (mp)

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0