Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 12:12:23

2005-06-04 10:36:09
Omöjliga krav? Lars Ohly, som för några dagar sedan krävde ministerposter för att fortsätta samverkan med s och mp effetr nästa val, tonar nu ned detta krav. Är orsaken möjligen att han inte är säker på att det då finns personer kvar i hans parti för att fylla dessa positioner...?

<-- Home
RSS 2.0