Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-11, 11:33:30

2005-06-05 21:22:42
Ett marathonlopp senare... Igår sprang jag Stockholm Marathon - mitt första. Vi som startade sist i fältet försenades bortåt en halvtimme i början, men sedan kom det igång. Under mil två och tre sprang vi om ca 2000 personer. Tiden blev totalt sett ändå under fem timmar, om än knappt! De sista 5 kilometerna var klart jobbigare än de första 37. Jag påmindes efteråt om att då ha sagt att "det är lustigt att man är så klar i huvudet efter att ha sprungit 9 mil". Just det.

<-- Home
RSS 2.0