Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-11, 12:01:12

2005-06-07 12:15:42
"Sänkt skatt eller bättre vård, skola och omsorg?" I Sverige har vi högst skatter i världen och ändå finns ingen riktigt stark opinion för att de ska sänkas. Detta förvånar då och då betraktarna i debatten. Men kanske är det just för att de är så höga?

I ett land där det offentliga tar in så mycket i skatt finansieras också stora delar av medborgarnas liv den vägen. Och alla dessa saker som helt eller delvis skattefinansieras - pension, vård, skola, omsorg, vägar, polis, jordbruk, bostäder, m m - kan ju upplevas vara hotade av sänkta skatter. Ju fler saker som finansieras via skatten, desto fler offentliga utgifter att dra ned på.

När svenska folket tillfrågas i opinionsmätningar ställs ofta frågan just så: "Vill ni ha sänkt skatt eller bibehållen/förbättrad vård, skola och omsorg?". (Trots att blott 28 % av de offentliga utgifterna går till dessa välfärdstjänster.)

De regerande socialdemokraterna, som vill höja skatterna ännu mer, brukar lägga till ett "för de rika" efter "sänkt skatt" för säkerhets skull. (Det är i det närmaste omöjligt att sänka skatten utan att alla inkomstgrupper får del av det.) Ska vi ge till de rika eller förbättra vården? Underligt nog svarar inte 100 % "förbättra vården", även om de flesta gör det. De ser väl igenom den listigt ledande ställda frågan.

Samhällsmodellen är en rävsax - eller en återvändsgränd. Den som har kört in där kan inte backa ut - annat än med stor ansträngning. Den dag skattetrycket skulle vara 90 % kan man fortfarande fråga om skatten verkligen ska sänkas (för de rika)eller om inte lite till ska gå till vård, skola och omsorg. Och sänkt skatt kan beskrivas som ett hot mot 90 % av allt i samhället.

<-- Home
RSS 2.0