Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 16:48:14

2005-06-08 11:33:32
Feminismens fundamentala fel. Förra veckan berättade en person en tragisk historia, som just plågar en av hans goda vänner. Hans vän håller på att skilja sig från sin fru efter en lång tids problem, och vill ha ensam vårdnad om dottern. Skälet till detta är mycket långt gången alkoholism hos mamman, som upprepade gånger har försatt dottern i fara och misskötsel. Inga behandlingar har hjälpt. Mamman har inte haft vare sig jobb eller inkomst på åratal.

Trots en lång rad belägg - styrkta av många andra personer - ter sig detta närmast omöjligt: det ska vara delad vårdnad. Han ska i stort sett vara glad att mamman inte får ensam vårdnad. I dagsläget är han extremt orolig för dotterns framtid, som är hans fokus i livet. Allt detta beror på en tradition, eller struktur om man så vill, som kraftigt gynnar mamman framför pappan.

Detta är en fruktansvärd ojämställdhet, troligen långt värre för dem som drabbas än de i snitt fyra procent i s k oförklarad löneskillnad som finns mellan kvinnor och män, till kvinnornas nackdel. Har någon hört en enda feminist ta upp denna fråga? Finns det minsta sannolikhet att FI har för avsikt att ta upp den? Och det finns självklart fler liknande exempel, såsom att männen utsätts för tvångsarbete i fom av värnplikten, om än färre nu än förr.

Feministernas svar på detta brukar vara att kvinnorna oftare är i underläge än männen. Men om det är 50-50 eller 70-30 spelar väl mindre roll? Ska inte alla sådana orättvisor tacklas? Däri ligger ett av de fundamentala felen hos feminismen - den tar en sidas parti. Bättre då att vara liberal individualist och se till alla inividers lika chanser.

<-- Home
RSS 2.0