Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:47:18

2005-06-10 10:41:45
Politiska kontraster. Den majoritet som fortfarande i någon mening styr landet faller alltmer sönder. Ohlys vänsterparti tappar ledande företrädare; en tredjedel ställer inte upp i nästa val. I SSU strider alla om makten och få för idéerna - utom det marxistiska Skånedistriktet. Inför deras extrakongress hoppar kandidater nu av. Andelen medborgare som anser att regeringen gör ett dåligt jobb ökar minst lika snabbt som den andel som anser att de borgerliga skulle vara bättre. I sak visar verkligheten hur deras modell ställer till stora problem: tillväxten är svagare än väntat, sysselsättningen har sjunkit fyra år i rad, det enda som stiger rejält är bidragsberoendet. Sanningssägare i LO-borgen sparkas. I den senaste opinionsmätningen leder de borgerliga över de tre koalitionspartierna med över sju procentenheter - även utan Kd. Och det enda trumfkort som socialdemokratin anser sig ha är att de borgerliga inte ännu är överens om ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Men inom deras koalition är oenigheten större; s vill ha 80 %, v vill ha minst 90 % och Mp vill ha medborgarlön. Det är bäddat för regimskifte och de borgerliga måste vara redo.

<-- Home
RSS 2.0