Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 11:15:53

2005-06-10 12:23:03
Nu får vi snart be om ursäkt en gång till. Den s k arbetslivsministern Hans Karlsson - som stillasittande betraktar fallande sysselsättning och ökande bidragsberoende - har uttalat sig om vår annons i Lettland. Föga överraskande framför han innehållslös kritik i ett högt tonläge och kallar annonsens innehåll "exempellöst" och "förakt". Men sedan kommer det som avslöjar hans egentliga uppsåt: "Jag kräver att Olofsson och Reinfeldt tar avstånd. Gör de inte det, instämmer de." Karlsson vill till varje pris inte förlora valet nästa år och så här ska makten behållas: Genom att hitta på en lagom skrämmande lögn - t ex att svenska jobb hotas av öppna gränser - ska fackliga medlemmar fås att rösta på socialdemokraterna. Alltså försöker han utnyttja vårt brev till att skapa en politisk fråga som ska klistras fast på de borgerliga ledarna. Således fortsätter han med det osmakliga beteende som vi kände oss tvingade att be om ursäkt för. Med protektionismens hjälp ska hans makt och lön säkras. Sorry again!

<-- Home
RSS 2.0