Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 17:09:06

2005-06-12 17:44:40
Ännu ett haveri... Förhandlingar mellan regeringen och de två samarbetspartierna om en ny skollag ska idag ha havererat. Mp sägs stå på sig om att vilja ha mer frihet för friskolorna - utmärkt. Det vidare perspektivet gäller dock regeringsmakten i sig. Landet styrs genom bråk och strid på kniven i arga förhandlingar, som inte sällan strandar. Den näst senaste dokusåpan gäller huruvida Lars Ohly verkligen uttalade ett hot om att lämna samarbetet och om Persson i så fall hörde detta. Maria Wetterstrand sägs ha uppfattat något som liknade ett hot. Eller så. I media kallar dessa s k samarbetspartiers företrädare ibland varandra vid namn som inte bör åhöras av känsligare människor. Detta kaos är dessutom satt i förfall, bland annat på grund av Vänsterpartiets Ny Demokrati-mässiga utveckling. Relevant fråga ett är hur Persson mot denna bakgrund kan klaga på borgerlig oenighet i några frågor. Relevant fråga två är varför media ännu inte tydligt uppmärksammar att vänsterkartellens oenighet är så mycket större.

<-- Home
RSS 2.0