Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:38:19

2005-06-14 09:18:50
Vad gör regeringen för att rädda ett öppet Europa? Inför EU-toppmötet kommande helg distribuerar Liberala Nyhetsbyrån idag en debattartikel av undertecknad till deras 30-tal abonnenttidningar. Risken för att nyprotektionismen får politiskt genomslag där är tydlig, och den svenska regeringen borde göra allt för att avvärja en sådan utveckling:

"I den franska omröstningen om den föreslagna EU-konstitutionen fick dessa uppfattningar fullt genomslag. Både ja- och nej-sidan påstod att just deras rekommendation skulle innebära att den europeiska sociala modellen räddas och globaliseringen hejdas. Den nej-sida som vann fokuserade mycket kraft på en kampanj mot EU-utvidgning, europeisk tjänstemarknad och ett framtida turkiskt EU-medlemskap.

Sverige är inget undantag. Flera fackföreningar gör sitt bästa för att hindra utländska företag från att verka i Sverige, understödda av regeringen. ... . De viktiga beslut som ska fattas på det kommande EU-toppmötet riskerar uppenbart påverkas av denna kraftiga opinion.

EU är inte i den kris som det beskrivs som i media. Men EU-ledarna är uppenbart stressade över situationen. Kortsiktiga hänsyn till en protektionistisk våg skulle riskera långsiktig hänsyn till Europas framtida välstånd. Hur verkar den svenska regeringen för ett öppet Europa? På vilka sätt tänker de strida för tjänstedirektivet och fortsatt utvidgning av EU?"


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0